ชายหาด 19 ไร่ 400 M.
 
เพลินวาน 500 M.
ตลาดหัวหิน 3 KM.
หาดหัวหิน 3 KM.
Seen Space 500 M.
ตลาด cicada 7 KM.
อุทยานราชภักดิ์ 10 KM.
เวเนเซียหัวหิน 5 KM.
สวนน้ำวานา นาวา 7 KM.
วัดห้วยมงคล 20 KM.
เขาเต่า 12 KM.
พระราชนิเวศน์ฯ 10 KM.
เขาตะเกียบ 8 KM.
สถานีรถไฟหัวหิน 3 KM.
ชายหาดสวนสน 10 KM.