บริการในที่พัก

 • Lobby
 • อาหารเช้า
 • ร้านกาแฟสด
 • ร้านอาหาร
 • มอเตอร์ไซค์เช่า (200-300 บ./24ชม.)
 • Free Wi-Fi
 • บริเวณจอดรถยนต์
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 • ซักรีด
 • Taxi เที่ยวรอบ อ.หัวหิน
 • พนักงานดูแล 24 ชม.